Probuďte svůj výtvarný talent

Kreslení, činnost, které se věnuje každý od útlého dětství, ale jen některé provází až do dospělosti. Čím to je, že děti vezmou do ruky pastelky a zcela spontánně, bez předsudků a s radostí kreslí. Svá díla pak bez ostychu ukazují a jsou na ně náležitě hrdé. Náhle ale přijde zlom a dítě začne na své kresby pohlížet jinak, hodnotí je, výsledek neodpovídá jeho představám, až nakonec dojde k přesvědčení, že kreslit vlastně neumí. Často k tomuto obratu dochází po nástupu do školy, kde je kreativita upozaděna a hlavní role se ujímá především logika.

 

Poznatky o fungování lidského mozku

Vědecká práce neurobiologa Rogera W. Sperryho přinesla nové poznatky o tom, jak funguje náš mozek. Dle teorie založené na jeho práci se mozek skládá ze dvou částí, tzv. hemisfér, které jsou identické, vzájemně propojené, ale každá zodpovídá za něco jiného. Pravá hemisféra ovlivňuje naše emoce, kreativitu a představivost. Oproti tomu levá hemisféra je logická, pomáhá nám s výpočty, uvažováním či psaním. Na základě bádání Rogera W. Sperryho, který za své výzkumy získal v roce 1981 Nobelovu cenu, vytvořila americká profesorka kreslení dr. Betty Edwards metodu, díky níž v sobě můžeme opět probudit výtvarný talent.

Metoda je jistou formou odblokování a mnohé se o ní můžete dozvědět z knihy Betty Edwards „Drawing on the Right Side of the Brain“. Ačkoliv se v Čechách již od šedesátých let ustálil název metody „kreslení pravou mozkovou hemisférou“, může být mírně zavádějící. Podle některých názorů se trochu v překladu ztratil druhý, snad i v tomto kontextu výstižnější, význam slova „right“ a název (nejen) knihy by měl být uváděn spíše jako „Kreslení správnou stranou mozku“. Tato teorie má své opodstatnění, neboť každá strana mozku umí pracovat s něčím trochu jiným a chceme-li do kresby dát opravdu vše a dokonale vystihnout ztvárňovaný objekt, nelze pracovat pouze kreativně, s citem. Musíme do obrazu správně umístit jednotlivé součásti, v případě portrétu je nutné mít oči, ústa a vše ostatní umístěno správně, souměrně atd. U krajinomalby využijeme například perspektivu, což je parketa levé části mozku.

V dnešní době někteří neurologové uvedenou teorii zpochybňují. Tvrdí, že obě části mozku se na zmíněných funkcích podílí stejnou měrou. Jak je to ve skutečnosti, se asi hned tak nedozvíme, neboť lidský mozek skrývá i po staletích výzkumů mnohá tajemství.

Limity jsou jen ve vaší hlavě

Jistě všichni dobře znáte ty našeptávače v našich hlavách hlásající věty typu:
Tohle nedokážeš.
Ani to nezkoušej, vždyť na to nemáš.
Kreslíš sice rád(a), ale tohle je na tebe příliš náročné.
Vždyť se ti vysmějí.
Takto by šlo pokračovat dále, ale víte co, zapomeňte na toho malého sabotéra. Máte na vše, co jen chcete a kreslení je tím nejmenším. Vždyť jde o jednu z nejpřirozenějších činností vůbec, žádné složitosti v tom nehledejte.

Máte-li chuť alespoň trochu poodhalit, co se ve vás skrývá, určitě přijďte na kurz kreslení, který se uskuteční ve Slaném ve dnech 26.-27. října 2019. Pomocí různých cvičení, možná zpočátku někdy trochu nelogických, v sobě cosi odblokujete a během krátké doby se v kresbě výrazně zlepšíte. Naučíte se na věci kolem sebe nahlížet jinak, protože kreslení je především o tom, naučit se správně vidět. Pojďme se tedy společně vrátit do dětských let, vzít tužku a prostě kreslit. Zaručujeme vám, že budete mít na tváři opět ten šťastný výraz a rádi se svým dílem pochlubíte. A možná, když zvládnete tento nepatrný krůček, získáte větší jistotu i pro daleko větší věci.